Právní poradna

Nová smlouva o pronájmu po úmrtí starosty a nebo místostarosty HS?

Dotaz č.: 2017031

Otázka:

HS má uzavřenou smlouvu o pronájmu honitby s mysliveckým sdružením. Smlouvu podepsal honební starosta a místostarosta HS a předseda mysliveckého sdružení. Místopředseda HS zemřel, jiný nebyl zvolen a předseda mysliveckého sdružení se vzdal funkce a byl zvolen jiný předseda. Mělo by HS zpracovat novou smlouvu o pronájmu honitby s mysliveckým sdružením, když místopředseda HS zemřel a u mysliveckého sdružení je jiný předseda.

Tazatel:

Odpověď:

Takový postup není třeba. Smlouva zavazuje smluvní strany, kterými jsou zde honební společenstvo a myslivecký spolek (tj. dvě právnické osoby), nikoli jejich funkcionáři (fyzické osoby). Změna funkcionářů právnických osob proto nečiní neplatnost smlouvy, či její zánik. Smlouva o pronájmu je účinná a platná.
vychází v 6:40 a zapadá v 19:29 vychází v 9:35 a zapadá v 0:50 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...