Právní poradna

Platba škod zvěří starostou HS bez vědomí VH

Dotaz č.: 2017029

Otázka:

V prostoru honitby se nachází letecký klub, kde vzletová a přistávací dráha je travnatá. V letošním roce (2017) tuto dráhu divoká prasata rozryla. Letecký klub požádal náhradu škody na mysliveckém sdružení. Myslivecké sdružení se s leteckým klubem dohodl na výši škody a její úhradě a následně tuto výši škody uhradilo. Přesto honební starosta leteckému klubu dal na škody ještě dalších 10.000,- Kč, aniž svolal valnou hromadu a tam projednal, zda poskytnout leteckému klubu další finanční úhradu na vzniklou škodu. Dopustil se honební starosta HS protiprávního jednání, když sám od sebe dal 10.000,- Kč leteckému klubu, aniž by to projednal na valné hromadě HS.

Tazatel:

Odpověď:

Honební starosta dle § 23 odst. 4 zákona o myslivosti obecně obstarává veškeré záležitosti HS a k tomu dle odst. 1 i zastupuje HS navenek. Je důležité zjistit, jaká omezení v tomto směru stanoví vaše stanovy, a to pro posouzení, zda se honební starosta nedopustil jejich porušení. Pokud starosta sám rozhodne bez souhlasu VH o poskytnutí finanční částky třetí osobě v situaci, kdy HS tuto povinnost nemělo, mohlo dojít k porušení péče řádného hospodáře dle § 23 odst. 5 zákona o myslivosti a starosta je tak odpovědný za způsobenou škodu. Škodu můžete „vymáhat“ mimosoudně. Pokud honební starosta nechce způsobenou škodu uhradit, je nezbytné se obrátit na soud v civilním řízení o náhradě škody. Žalobu podává honební společenstvo, které je zastoupené výborem, a pokud HS výbor nemá, pak kterýmkoli členem HS (§ 23 odst. 5 zákona o myslivosti).
vychází v 6:40 a zapadá v 19:29 vychází v 9:35 a zapadá v 0:50 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...