ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 
Právní poradna

Přednost stávajícího uživatele při pronájmu při hospodaření na honebních pozemcích státu

Dotaz č.: 2022005

Otázka:

Četla jsem Váš článek v Myslivosti, ve kterém jste se zabýval otázkou pronájmu honiteb. Chtěla bych Vás ale poprosit o radu ve smyslu zákona o myslivosti konkrétně o §33 ods 3 ve kterém se píše že se stávajícím uživatelem honitby bude jednáno jako s prvním při uzavírání další nájemní smlouvy na honebních pozemcích státu. A to je konkrétně pojem , který mne zajímá. Je nějaká přesná definice toho co jsou " honební pozemky státu" ? Je tato definice někde opřená o zákon? Jedná se konkrétně o pronájem honitby na okraji Prahy , kde je honitba tvořena že třetiny na pozemcích magistrátu hl. m Prahy a zbytek pozemky soukromích vlastníků .

Tazatel:

Odpověď:

Pojem „honební pozemky státu“ je v zákone poměrně neurčitý. Zákonodárce měl na mysli ty honitby, jejichž jediným držitelem je stát. Tzn. jediným vlastníkem honitby (honebních pozemků v honitbě) je stát, a to prostřednictvím některé z dalších organizací – typicky Státní pozemkový úřad nebo Lesy ČR. V tomto případe se obec (město) nepovažuje za stát, neboť jde o tzv. samostatnou působnost obce v rámci místní samosprávy – honební pozemky jsou ve vlastnictví obce (města) a nikoli ve vlastnictví státu. Na Váš případ proto nelze zákonné opční právo aplikovat.


Zpracování dat...