ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:06 a zapadá v 21:05
vychází v 13:05 a zapadá v **:**
 
Právní poradna

VH a zápis do evidence skutečných majitelů

Dotaz č.: 2023008

Otázka:

od 1.10.2022 má honební společenstvo povinnost vložit údaje do evidence skutečných majitelů. Zajímalo by mě, jak se postupuje při podání na soud, jak se pracuje s elektronickým formulářem, zda je honební společenstvo povinno platit 500 Kč a kdo se zapisuje do registru, zda postačuje zapsat pouze starosta HS. Zároveň mne mrzí že tato důležitá informace nebyla publikována ve vašem časopisu.

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o evidenci skutečných majitelů umožňuje dva režimy v případě honebních společenstev. První z nich počítá v § 38 odst. 5 s pasivitou společenstva a dochází k automatickému průpisu údajů fyzické osoby, která je vedena v registru osob jako člen jejího statutárního orgánu nebo fyzická osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu, tím je honební starosta. Tento režim nepodléhá poplatku a jedná se o systém propojení stavu zápisu ve veřejném rejstříku s evidencí skutečných majitelů, není to jen jednorázový zápis.
Automatický průpis neproběhne, pokud evidující osoba již zajistila zápis skutečného majitele (podáním na soud/prostřednictvím notáře).
Druhou možností je právě aktivní podání návrhu na zápis, který podléhá poplatku ve výši 500 Kč – splatný k okamžiku podání návrhu. Při podání na místně příslušný krajský soud je třeba předložit vyplněný formulář (dostupný zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/podani) a případně další písemnosti podle § 23. Elektronický formulář navádí krok po kroku, výsledkem je PDF dokument, který je možné zaslat elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem navrhovatele. Existuje i možnost změnit režim podáním na soud.

Zpracování dat...