vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 0:59 a zapadá v 14:55
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Většina všech členů

Dotaz č.: 1463

Otázka:

V dosavadních stanovách našeho MS máme ustanovení, že pro některá závažná rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů MS. Nový OZ stanoví pro všechna usnesení pouze nadpoloviční většinu přítomných členů. Je možné do nových stanov zakotvit kvalifikovanou většinu?

Tazatel:

Odpověď:

Nový OZ v §3041 odst. 2 stanoví, že ustanovení společenské smlouvy nebo statutu /předpokládám, že se tím rozumí i stanov/ pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti. To se tedy již stalo. Rozhodnutí většiny všech členů padlo. Zákoník to sice spojuje jen s případy, kdy jde o donucující jeho ustanovení, poněvadž ty ale nedefinuje, tak bych za takové považoval všechna ustanovení, která neumožňují alternativu. To je i případ „většiny všech členů“ . Pokud jej podle stanov nepoužijete, nebude možno rozhodnutí soudně napadnout pro nezákonnost. Na úpravu stanov stanoví stejný § lhůtu 3 roky.
Vladimír Čechura
Zpracování dat...