vychází v 6:41 a zapadá v 19:06
vychází v 7:34 a zapadá v 20:01
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Zelený člověk na pozemku

Dotaz č.: 1470

Otázka:

Jak mohu zjistit, že člověk na mém pozemku (neoplocená louka) je skutečně myslivec (ať už je v zeleném nebo v civilu) a má právo tam tedy v rámci honitby být nebo je to jen "obyčejný člověk nebo člověk v zeleném" a já si nepřeji, aby se na mém pozemku zdržoval? A mohu "myslivecký průkaz" požadovat k nahlédnutí, abych zjistil, zda jde skutečně o myslivce a musí se pak mysliveckým průkazem prokázat? Toto se týká řadového myslivce, stráž nebo hospodář se prokazují "plackou" a průkazem.

Tazatel:

Odpověď:

* V úvodu je třeba podotknout, že to, o co usilujete, je právem a povinností myslivecké stráže a tím i uživatele honitby), a že v úvahu přichází i posouzení podle dalších odvětví práva, od volného průchodu krajinou podle předpisů o ochraně přírody, až po oplocení pozemku podle stavebních předpisů. Podle § 46 odst. 1 zákona o myslivosti musí mít povolenku k lovu každý, kdo loví. Výjimky neexistují (případný „nelovící“ myslivecký hospodář, myslivecká stráž a pracovník orgánu státní správy myslivosti se prokazují zákonem stanoveným průkazem). Je třeba upozornit, že existují i řadoví myslivci, kteří neloví, ale jen zvěř pozorují, fotografují, natáčejí její hlasy apod., vždy s povolením uživatele honitby. Od dosud uvedených „zelených“ osob můžete tedy požadovat k nahlédnutí některý z uvedených dokladů. Nejsou sice povinny Vám vyhovět, (myslivecké stráži ano), ale po klidně uvedené zmínce (např. o nálezech vývrhů a uživatelem honitby zavedené hlídkové činnosti) Vám snad vyhoví. Pokud nevyhoví, je na Vás, jestli věc sdělíte uživateli honitby.
Vladimír Čechura
Zpracování dat...