vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

úprava stanov MS dle obč.zákoníku

Dotaz č.: 1471

Otázka:

Jak přesně postupovat při zrušení MS. Jsme malé sdružení bez majetku jen s hotovostí cca 16 000,-, Členů 16. Všichni členové souhlasí se zrušením a s rozdělením hotovosti rovným dílem. Co se stane, když myslivecké sdružení nepředěláme na spolek. Sdružení budeme stejně rušit, protože ukončilo svoji činnost. Nedojde nepředěláním na spolek ke zrušení automaticky, bez další administrativy?

Tazatel:

Odpověď:

Přesně popsat postup při zrušení právnické osoby přesahuje rámec právní poradny časopisu. Prostudujte si z občanského zákoníku § 168 až 173, 185 až 209, 268 až 273. Podle § 3041 občanského zákoníku je MS povinno mu své stanovy do 3 let od jeho účinnosti, tj. do 1.1.2017 přizpůsobit a  doručit  příslušnému orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík se zápisy právnických osob. Neučiní- li tak, tento orgán MS zruší a nařídí jeho likvidaci.
 
Vladimír Čechura
Zpracování dat...