vychází v 5:00 a zapadá v 21:10
vychází v 23:03 a zapadá v 7:03
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

vydání opisu mapy pozemků

Dotaz č.: 1462

Otázka:

Honební společenstvo zakoupilo program na aktualizaci pozemků tvořících honitbu po provedené digitalizaci pozemků. Mám právo jako člen HS nahlížet do těchto údajů? Jedná se o jméno a bydliště vlastníka pozemků, číslo parcely a její velikost.

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti zakládá členům honebního společenstva právo na pořizování výpisů ze spisů HS jen ve dvou případech:
- v § 19 odst. 8 ohledně seznamu členů- na písemnou žádost člena a za úhradu nákladů vydat do 7 dnů opis seznamu členů (jméno/název, sídlo/bydliště, počet hlasů),
- v § 22 odst. 6 ohledně zápisu z jednání valné hromady – na žádost a na své náklady vydat kopii zápísu nebo jeho části.
V ostatních případech se postupuje podle pravidel nebo rozhodnutí orgánů honebního společenstva, včetně možnosti nahlížení do spisů.
 
Vladimír Čechura
Zpracování dat...