ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Neinformovanost o finančním hospodaření MS

Dotaz č.2019013 [ zadáno 3.6.2019 ]

Čl. schůze odsouhlasila, že nebude sdělovat na schůzi detaily finančního hospodaření – výnosy z plesu, zábavy aj. z důvodu vynášení informací o finančním hospodaření na veřejnost některými členy. Zájemci o informace tohoto směru byli odkázáni na revizní komisi, která jim takové informace poskytne individuálně. Je to správný postup?

zastřešené vnadišrtě - zakázaný způsob lovu?

Dotaz č.2019012 [ zadáno 3.6.2019 ]

Potřeboval bych právnickou pomoc, zda jde podle Zákona o myslivosti dle § 45 nebo nějakého souvisejícího o zakázaný způsob lovu. Postavili jsme na krmeliště pro černou zvěř, zastřešená krmítka, nejde o krmelce pro spárkatou zvěř, z prostého důvodu pro ochranu vnadící směsi (zadiny, kukuřice, ovsa atd.) před plesnivěním, a tak potažmo zabezpečili toto vnadění před znehodnocením. V zimním období bývají vnadiště od tajícího sněhu rozbahněna a mi to kladli do bahna, což znamená, že černá zvěř nepřijde někdy třeba 10 dní. Tímto jsme zabezpečili vše před znehodnocením. Podáváme krmivo maximálně do výše 5 kg na den a místo. Jedná se o zakázaný způsob lovu nebo ne?

živnostenský list při pořádání mysliveckých akcí

Dotaz č.2019011 [ zadáno 3.6.2019 ]

Žádám o vyjádření, zda MS potřebuje živnostenský list k pořádání kulturních a společenských akcí a prodeji alkoholu a občerstvení na nich. Dle informací, které jsem dohledal na internetu je názor státní správy, že i ples pořádaný k jednou ročně vykazuje známky soustavné činnosti a proto se jedná o podnikání za účelem zisku dle živnostenského zákona. MS by tedy měl mít živnostenský list na pořádání kulturních akcí, hostinskou činnost, prodej lihu plus koncesi na prodej lihu. Naproti tomu nezávislé právní poradny a spolky zastávají názor, že akce pořádaná jednou za rok nenaplňuje znak soustavnosti a tudíž se jí žádné omezení netýká. Existuje v dané oblasti nějaká judikatura, dle které by se dalo řídit? Domnívám se, že pokud by MS (a spolky obecně) byly nuceny dodržovat veškeré náležitosti vztahující se na podnikatele, povede to k likvidaci kulturního života na malých obcích.

Lov nenormované zvěře jelení a mufloní

Dotaz č.2019010 [ zadáno 28.5.2019 ]

MS nemá normovanou zvěř jelení ani mufloní. Na hodnocení trofeji byly vystavené trofeje 2 a 3 věkové třídy teto zvěře. Na můj dotaz, jak je to možné, mi bylo řečeno, že je to věc MH. MS nemá povolení na odlov těchto tříd. Je to přestupek?

Placení škod za nenormované daňky v honitbě

Dotaz č.2019009 [ zadáno 2.4.2019 ]

Máme pronajatou honitbu, která má kmenové stavy srnčího a zajíce. Taktéž i plán odstřelu. Mimo to se v revíru nachází dančí zvěř. Průměrný odstřel 20 – 25 kusů. Samozřejmě daňci dělají škody na porostech. LČR požaduje náhradu škod. Má LČR právo požadovat náhradu škody, když z naší strany jsou všechny odstřely splněny? Daňci byli před 20 lety vypuštěni právě LČR. Na daňky nemáme stanoveny kmenové stavy ani plán odstřelu.

Ustanovení a fungování mysliveckého hospodáře

Dotaz č.2019008 [ zadáno 29.3.2019 ]

Statutární orgán spolku, zapsaný v Obchodním rejstříku, je volen dle zákona č. 89/2012 Sb. Myslivecký hospodář je ustanoven do funkce příslušným orgánem státní správy podle zákona 449/2001 Sb. Nemusí být členem statutárního orgánu (výboru) a nemusí být ani členem spolku (může být najat smluvním vztahem). Proč je obecně zapisován do Obchodního rejstříku, když tam by měl být zapsán pouze statutární orgán? Proč orgány státní správy předávají veškeré úřední dokumenty včetně plomb mysliveckému hospodáři a ne uživateli honitby - statutárnímu zástupci uživatele? Myslivecký hospodář odmítá členy spolku informovat o plánu mysliveckého hospodaření, i když jeho vypracování je povinností uživatele honitby (§ 36 ZoM), členové spolku by snad měli tento plán schvalovat! Uživatel honitby je zodpovědný za myslivecké hospodaření, myslivecký hospodář zodpovídá uživateli honitby.

Hospodář automaticky členem výboru v rozporu se stanovami?

Dotaz č.2019007 [ zadáno 18.3.2019 ]

Jsem členem revizní komise MS a chtěl bych se zeptat na toto, případně jak postupovat dále. Starý hospodář, který zastával i funkci člena výboru MS, odstoupil z funkce hospodáře, ale neodstoupil z funkce ve výboru MS. Nového hospodáře zapsali bez řádného zvolení členskou schůzí předseda a místopředseda na rejstříkovém soudu jako člena výboru. Jelikož znění našich stanov není v tom smyslu, že nový hospodář je automaticky členem výboru, ale znění stanov je: Členem výboru může být i hospodář, domnívám se, že předseda a místopředseda nepostupovali správně a v tomto případě jsou všechny ujednání tříčlenného výboru MS neplatné. Jak mám v této situaci postupovat, abych navrhl, jak tuto situaci ke všeobecné spokojenosti řešit.

Povinnost účasti na členské schůzi

Dotaz č.2019006 [ zadáno 18.3.2019 ]

Je možné ve stanovách MS povýšit právo účasti na členské schůzi dle NOZ na povinnost a člena za neúčast trestat?

Ukončení členství v MS

Dotaz č.2019005 [ zadáno 18.3.2019 ]

Jsem dlouholetým členem ČMMJ a myslivost provozuji déle než 50 let. Kromě funkce zkušebního komisaře a lektora, kteréž často vykonávám pro OMS, jsem posledních 40 let také členem MS na Pelhřimovsku. U tohoto MS jsem byl asi 20 let ve funkci mysliveckého hospodáře. Z této funkce jsem před 8 roky na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, odstoupil. S "novým vedením „jsem se bohužel od samého začátku nemohl názorově ztotožnit. Nový myslivecký hospodář i nový předseda, trvale porušují mysliveckou etiku a v jednom případě i prokazatelně zákon o myslivosti (za který jim byla st. správou mysl., také udělena pokuta). Z toho důvodu jsem pro toto "nové vedení" nepohodlným členem, jehož se potřebují zbavit. V září loňského roku jsem utrpěl těžký úraz a jsem dosud imobilní. Z toho důvodu jsem se nemohl zúčastňovat členských schůzí MS. Třebaže jsem svoji neúčast vždy omlouval, bylo mi předsedou "UKONČENO" členství v MS ke dni 31. 12. 2018. Prosím poraďte mi, zda se mohu bránit právní cestou. Zda tímto "ukončením" není porušen např. zákon: zákl. práv a svobod občanů, či jiný právní předpis.

Honební x Myslivecký výbor HS

Dotaz č.2019004 [ zadáno 12.2.2019 ]

Honební společenstvo užívá honitbu ve vlastní režii. K řízení myslivosti byl zřízen tzv. myslivecký výbor, který je personálně totožný s členy honebního výboru. Myslivecký výbor rozhoduje např. o personálních otázkách odvolání a návrh na jmenování mysl. hospodáře, rozdělení povolenek k lovu, finanční záležitosti atd. Má takovýto výbor oporu v nějakém právním předpise, pokud ne, jakou platnost mají dosud přijatá rozhodnutí?

Zpracování dat...