ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:06 a zapadá v 21:05
vychází v 13:05 a zapadá v **:**
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

členství v MS i po odebrání ŘP a nebo ZP z důvodu alkoholu

Dotaz č.2019003 [ zadáno 11.2.2019 ]

Je v myslivosti, resp. mysliveckém spolku, možné, aby i nadále zůstávali členy naši dva myslivci, kteří kvůli nálezu alkoholu při kontrole přišli o řidičský průkaz, zbrojní průkaz a o zbraně? Musí se jim z rozhodnutí členské nebo VČS odebrat členství, protože nemohou vykonávat myslivost v plném rozsahu, nebo se jenom dočasně přeruší členství na dobu trvání trestu do znovunabytí výše uvedených dokladů a zbraní? Na tento stav Stanovy MS ani vzorové Stanovy ČMMJ zatím nepamatují.

Doprava lov lov na cestách v honitbě

Dotaz č.2019002 [ zadáno 11.2.2019 ]

Může být členům mysliveckého spolku zakázáno šoulat v honitbě nebo po cestách a lovit? A jak je to s dopravou do částí honitby? Mohou se členové spolku dopravovat vozidlem po cestách a nebo mimo ně, případně jaký je rozdíl při jízdě v lese a v polní části honitby?

vyplnění druhů, pohlaví a VT v povolence

Dotaz č.2019001 [ zadáno 11.2.2019 ]

Pokud je v povolence vyplněno, druh zvěře, pohlaví a u věkových tříd je "dle pokynů mysliveckého hospodáře" je tato povolenka platná?

Jak čelit pomluvám člena MS?

Dotaz č.2018025 [ zadáno 29.12.2018 ]

jak můžeme čelit pomluvám ze strany člena našeho mysliveckého spolku, který nás (rozuměno myslivecký spolek) i přes upozornění na nevhodné chování na veřejnosti stále pomlouvá a tím poškozuje naše dobré jméno? Na členských schůzích stále jen mlčí, nepřijde s žádným vlastním návrhem na zlepšení chodu činnosti spolku

Přičlenění více než 10 % pozemků k HS

Dotaz č.2018024 [ zadáno 5.12.2018 ]

Zakládáme HS a jeden úředník tvrdí, že i se státní správou je možné přičlenit dohromady pouze 10 % výměry pozemků ve vlastnictví HS. Druhý úředník tvrdí, že můžeme 10 % a on přičlení co bude chtít. Jak to je?

Omezení lovu v povolence kvůli nezaloženému senu v krmelci?

Dotaz č.2018023 [ zadáno 5.12.2018 ]

Před členskou schůzí se konala i schůze výboru. Na členské schůzi výbor navrhl udělit mi výtku, protože nebylo založené seno 1. 12. 2017, ale až 3. 12. 2017. Následně výbor navrhl členské schůzi ke schválení povolenky k lovu od 1. 4. 2018, ve které mi bylo umožněn jen odlov straky, vrány a holuba. Na zvěř škodící myslivosti a prasete divokého mi povolenka vydána nebyla - na návrh výboru a schválení členskou schůzí. Pokud mi nebyl zakázán odlov spárkaté zvěře, ale udělena kvůli senu výtka je tento postup a neumožnění lovu v pořádku? To opravdu může výbor a členská schůze složená z 9 členů sedmi rodinnými příslušníky udělat cokoliv je napadne? Je možnost se tomuto jednání bránit a jak?

Souhlas majitele rybníka s lovem kachen?

Dotaz č.2018022 [ zadáno 5.12.2018 ]

Při lovu kachen jsme se dostali do konfliktu s vlastníkem rybníku a přilehlého stavení (mlýnu). Vlastník nám na místě sdělil, že s lovem nesouhlasí. Hned se začal ohánět právníky a výhrůžkami, tak máme obavy, na čí straně je zákon. Jedná se o nového majitele, s původními vlastníky nikdy nebyl problém. Pozemky nejsou vyjmuty z honitby, vlastník nám nepodepsal souhlas, ale pozemky byly přičleněny do honitby. K pozdějšímu vyjmutí pozemku nedošlo, nebo nás o tom alespoň nikdo neinformoval. Předpokládám, že bychom jako uživatelé byli účastníky nějakého řízení. Máme zákaz vstupu na takový pozemek? Nechceme dělat žádné problémy, od té doby jsme u rybníků nebyli, ale rád bych věděl, jak to je. To bych v podstatě mohl chodit po honitbě pouze po pozemcích vlastníků, od kterých mám podepsaný souhlas?

náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům

Dotaz č.2018021 [ zadáno 5.12.2018 ]

Valná hromada honebního společenstva schválila návrh, že bude vyplácet náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům, kteří vlastní 5 ha a více honebních pozemků. Ptáme se, zda toto usnesení neodporuje právním předpisům? A zda toto usnesení může některý člen honebního společenstva napadnout.

právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře

Dotaz č.2018020 [ zadáno 9.9.2018 ]

Má hospodář právo určit přesné datum pro začátek zimního přikrmování zvěře například od 1.září? Jak řešit situaci, pokud někteří členové toto považují za nesprávné.

Plán ochrany zvěře při budování liniové stavby

Dotaz č.2018019 [ zadáno 6.7.2018 ]

V naší honitbě bude vybudován silniční obchvat obce na silnici první třídy č. 1/38 s velmi hustou dopravou. Je to ve stádiu přípravy a z dosavadních informací vyplývá, že nebude vybaven oplocením a ani bezpečnými migračními prvky pro volný pohyb zvěře. Povede bohužel přes část honitby s poměrně velkým počtem zajíců a srnčí zvěře. Prosím o návod, jak by se mohl dotčený držitel s uživatelem honitby investora zapracovat do projektové dokumentace a zrealizovat výše uvedené prvky pro ochranu migrující zvěře.

Zpracování dat...