ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:06 a zapadá v 21:05
vychází v 13:05 a zapadá v **:**
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Informovanost členské základny MS

Dotaz č.2018018 [ zadáno 5.7.2018 ]

Vážený pane doktore. Předem mého dopisu bych Vám chtěla poděkovat, za velmi dobrou úroveň Vámi vedené právní poradny, která nám v současnosti velmi pomáhá při řešení, některých, pro nás laiky, složitějších případů, dnes hlavně GDPR. Nyní k dotazu: jsem členem MS, kde je dlouholetou tradicí, že při výroční členské schůzi je členům předloženo jejich hodnocení za uplynulý rok. Tak by mělo býti, na základě ustanovení provozního řádu MS, v tomto znění.(Výbor předloží vyúčtování hospodaření MS XXX a hodnocení členů za uplynulý rok na VČS. Aktivita členů MS XXX, za uplynulý rok, je hodnocena podle ,,Zásad odměňování členů", platným v hodnoceném roce.) Vyúčtování, ale letos výbor nepředložil. To bývalo ve formě velké tabulky, kdo, co a za jakou cenu. Tabulku dostával každý. Současně stanovy MS, v ustanovení o členské schůzi, hovoří, že tato schůze má právo:( schvalovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku, rozdělení ročního zisku, případně úhradu ztráty.) Tak, že dříve jsme si přečetli, jakou částku kdo v Kč, dostane, případně,co doplatí spolku. Pokladník spolku, vyplatil, případně vybral a bylo vše v pořádku. Dnes jen velmi strohá zpráva pokladníka o hospodaření MS. Žádná tabulka, peníze v zapečetěné obálce, pro každého člena MS. Nebylo vysvětleno proč, snad kvůli GDPR. Ale já se domnívám, že tady jde o omyl, nebo nekalý úmysl. Podíl na hospodářských výsledcích spolku není výplata, kdy ostatní zaměstnanci nemusí vědět, jak je jejich kolega hodnocen, zvláště pak pokud jde o soukromou firmu. Ale tady jde o peníze nás všech. Zvláště pak pobídková složka (zástřelné a pod) ztrácí smysl. Jak má členská schůze schvalovat finanční záležitosti, když není řádně informována? Jaký je prosím Váš názor? Předem děkuji za radu.

Hospodář zároveň místopředsedou?

Dotaz č.2018017 [ zadáno 28.5.2018 ]

Může být myslivecký hospodář zároveň místopředsedou MS? Jaké podmínky kromě zvolení členskou schůzí pro tuto kumulaci funkcí musí být splněny?

Povinnost vydat povolenku na lišku?

Dotaz č.2018016 [ zadáno 28.5.2018 ]

V našem mysliveckém spolku mně bylo sděleno, když jsme probírali povolenky k lovu, že i kdyby byla z nějakých důvodů členovi odebrána nebo krácená povolenka, že na lišku obecnou je ze zákona uživatel honitby povinen povolenku vydat.

Omezení lovu kolem vnadiště jen na majitele vnadiště?

Dotaz č.2018015 [ zadáno 28.5.2018 ]

Na schůzi jsme odhlasovali zakreslení vnadišť na černou zvěř do mapy s tím že v okruhu 200 metrů od vnadiště může lovit černou pouze zřizovatel vnadiště. Jedná se tedy o rozdělení honitby do úseky sloužícím k lovu?

Důtka za nenahlášení úlovku

Dotaz č.2018014 [ zadáno 28.5.2018 ]

Může členská schůze udělit důtku za špatné chování v myslivosti? Důvodem udělení důtky je neoznámení střelení divočáka a nedosledovaní dvou kusů černé zvěře vedoucímu úseku, kde se stala tato událost, ale vše bylo nahlášeno mysliveckému hospodaři. V provozním řádu máme uvedeno v odstavci III povinnosti člena MS, bod 15 Každý člen je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, hlásit vystřelené rány v honitbě Štíty mysliveckému hospodaři. Ve stanovách máme uvedeno následující: Členu, který neplní nebo poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu nebo usnesení členské schůze, může výbor uložit některé z těchto opatření: a) výtku nesprávného jednání b) dočasné omezení využití výsledků mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle však na dobu jednoho roku, c) dočasné omezení lovu trofejové zvěře, nejdéle však na dobu 1 roku. Byla tímto tedy porušena členská povinnost? A jako další otázku bych měl jestli se dá takovýto přestupek trestat zpětně, myslím tím že se událost stala už minulý kalendářní a myslivecký rok. A to ještě proběhla mezi tím výroční členská schůze, které se nezúčastnil člen který podal návrh na důtku.

Místní poplatek za loveckého psa

Dotaz č.2018013 [ zadáno 12.4.2018 ]

Rád bych se zeptal, spíše bych si rád ověřil, zda jsem legislativu týkající se loveckých psů pochopil správně, a to že obce, města mají ze zákona povinnost osvobodit majitele lovecky upotřebitelného psa od obecního poplatku daného obecní nebo městskou vyhláškou. Samozřejmě pokud o to majitel zažádá a prokáže loveckou upotřebitelnost psa?

Omezení lovu černé pro mladého myslivce?

Dotaz č.2018012 [ zadáno 12.4.2018 ]

Jsem myslivecký hospodář. Naši dva adepti úspěšně složili zkoušky z myslivosti a získali zbrojní průkazy. Jsou to osmnáctiletí kluci a mysliveckou praxi budou postupně získávat. Musí být v povolence k lovu, která jim bude na následující členské schůzi vydaná, napsaná veškerá zvěř černá? Nebo se to může omezit jen na sele? Jedná se o nařízení lovu prasat ohledně AMP.

Co dělat, nebude-li zvolen nový výbor MS a starý skončil

Dotaz č.2018011 [ zadáno 23.2.2018 ]

Statutárnímu orgánu (výbor) a kontrolnímu orgánu (kontrolní komise) končí mandát v Mysliveckém spolku. Jak je nutné postupovat v případě, že nové orgány nebudou zvoleny, nebo jen část členů? Jaké jsou povinnosti vůči Obchodnímu rejstříku? Myslivecký hospodář, ustanovený do funkce podle §35 zákona 449/2001 Sb. tvrdí, že musí!!! být zvolen za člena statutárního orgánu, voleného podle zákona 89/2012 Sb. Jednalo by se vůbec o volby?

Může být pokladníkem HS člověk bez vlastnictví pozemků?

Dotaz č.2018010 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, může vykonávat funkci pokladníka honebního společenstva člověk, který v honebním společenstvu není vlastníkem pozemku, popřípadě může vykonávat nějakou jinou funkci (např. honební starosta, místostarosta).

Nerespektování usnesení členské schůze k zástřelnému

Dotaz č.2018009 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, lze považovat nerespektování usnesení členské schůze za porušení ustanovení členské schůze? A to v momentě, kdy členská schůze jednomyslně schválila usnesení, kterým zástřelné připadá MS.

Zpracování dat...