ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Lov na nehonebním pozemku na hranici pozemku

Dotaz č.2018008 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, lze provádět lov na nehonebních pozemcích z mysliveckých zařízení, které jsou umístěny na hranicích honebních pozemků?

napadení myslivecké stráže jakožto úřední osoby?

Dotaz č.2018007 [ zadáno 19.2.2018 ]

Rád bych se zeptal, zda se na mysliveckou stráž vztahuje pojem úřední osoby, v situaci kdy byla myslivecká stráž napadena, když nesla krmení do krmelce?

Přístup na "cizí" vnadiště a nebo na "cizí" kazatelnu

Dotaz č.2018006 [ zadáno 4.2.2018 ]

Mohu jako nevlastník vnadiště lovit na cizím vnadišti a může si vlastník zamknout kazatelnu, která je majetkem mysliveckého sdružení?

Rozdělení honitby na úseky a hlášení návštěv

Dotaz č.2018005 [ zadáno 3.2.2018 ]

Je možné rozdělit honitbu na úseky a měl by se pak každý při každé návštěvě cizího úseku hlásit vedoucímu daného úseku?

Omezení horní hranice hmotnosti na naháňce vedoucím lovu

Dotaz č.2018004 [ zadáno 21.1.2018 ]

Mohu jako vedoucí honu podle mysl. řádu ČMMJ čl. 12 určit horní hranici hmotnosti černé zvěře na společném lovu?

Myslivecký ples pod jiným názvem jako soukromá akce?

Dotaz č.2018003 [ zadáno 13.1.2018 ]

Chtěl bych se zeptat, zda je možné nazvat myslivecký ples jinak než ples, například soukromá akce spolku, abychom se zbavili povinností dodržovat zákony. Na plese máme mysliveckou kuchyň, tombolu, živou kapelu a vstupenky prodáváme v předprodeji. Plakáty nikde nevyvěšujeme.

Cena pachtu za přičleněné pozemky

Dotaz č.2018002 [ zadáno 13.1.2018 ]

Naše honitba má rozlohu 1180 ha, z toho je 860 ha HS, 320 ha přičleněno LČR, tj. nejsou členy HS. Před měsícem nabylo právní moci rozhodnutí o navracení těchto 320 ha potomkům bývalých majitelů, rakouský občan s trvalým pobytem v ČR. Majitele jsem oslovil, zatím ale nereagují. Máme stanovenou cenu za 1 ha pro HS 2 Kč, jaká bude cena za 1 ha těchto přičleněných pozemků, můžou si majitele přičleněných pozemku sami stanovit cenu za 1 ha? Nehodláme přistoupit na přehnanou cenu, cena za 1 ha pro teď už bývalého majitele tj. LČR byla 10 Kč + DPH. Do jaké doby je nutné s majiteli přičleněných pozemků uzavřít smlouvu o najmu či pachtu? Samozřejmě mohou požádat o přičlenění k jiné honitbě, podle našich informaci o to ale nikdo ze sousedů nestojí.

Uživatel, držitel a majitel honitby

Dotaz č.2018001 [ zadáno 13.1.2018 ]

Můžete vymezit pojmy uživatel, držitel a majitel honitby.

Ochrana osobních údajů (GDPR) a honební společenstva

Dotaz č.2017043 [ zadáno 23.11.2017 ]

Jako honební starosta se obracím s žádostí odpovědi ve věci posouzení právních dopadů po novele nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti myslivosti tzv. GDPR. Mám tím na mysli nové povinnosti pro myslivecké spolky či honební společenstva. Zajímá mne, zda-li uvedená novela nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se dotkne činnosti honebního společenstva? Jaké povinnosti nám z toho budou vyplývat? Mohl byste nám sdělit, jak bychom měli postupovat, případně poskytnout základní informace?

doba trvání členství ve spolku, než může být člen volen za člena výboru

Dotaz č.2017042 [ zadáno 23.10.2017 ]

Existuje kromě NOZ ještě nějaký jiný právní předpis, podle kterého je stanovena doba trvání členství ve spolku, než může být člen volen za člena výboru? Podle našich schválených stanov může být člen volen do výboru spolku a není to nijak blíže specifikováno.

Zpracování dat...