vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Cestovní náhrady jízd členů MS ke krmelcům

Dotaz č.: 80

Otázka:

KDYŽ MÁ MS ROČNÍ ZISK 25 000 KČ, KTERÝ BY MĚL BÝT PŘIZNÁN U FÚ, MOHOU ČLENOVÉ, ABY TENTO ZISK BYL ÚČETNĚ MENŠÍ, ZAŮČTOVAT DO VÝDAJŮ CESŤÁKY K JÍZDÁM KE KRMELCŮM?

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení (MS), jako všechna občanská sdružení, není založeno (zřízeno) za účelem podnikání. Podle zákona o daních z příjmů je MS povinno o svých příjmech (výnosech) a výdajích (nákladech) účtovat podle jednotlivých činností. Předmětem daně z činností vyplývajících z poslání MS podle jeho stanov jsou příjmy z těchto činností za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním těchto činností jsou nižší. O výdajích (nákladech) vynaložených na cestovní náhrady členů MS při jejich jízdách ke krmelcům proto MS musí účtovat v činnosti, v níž účtuje např. o příjmech z prodeje zvěřiny, z poplatkových odstřelů. Nelze tedy o těchto výdajích (nákladech) účtovat např. v činnosti, v níž MS účtuje o příjmech z reklamy či z pronájmu movitých nebo nemovitých předmětů. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...