ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Chtěl bych vědět, je-li myslivecké sdružení povinno vést účetnictví.

Dotaz č.: 20

Otázka:

Chtěl bych vědět, je-li myslivecké sdružení povinno vést účetnictví.

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení je právnickou osobou a je tedy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), povinno vést účetnictví od data svého vzniku do data svého zániku. Do 31.12.2003 mohlo účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Tato soustava byla zákonem č. 437/2003 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon, s účinností od 1.1.2004 v ČR zrušena. Od tohoto data existuje pouze účetnictví, což je bývalé podvojné účetnictví. Subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání - mezi ně patří mj. myslivecká sdružení a honební společenstva - mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona. Pokud myslivecké sdružení již v roce 2003 účtovalo v soustavě podvojného účetnictví, pokračuje v jeho vedení. Pokud myslivecké sdružení v roce 2003 účtovalo v soustavě jednoduchého účetnictví, mohlo ještě v roce 2004 účtovat podle předpisů pro vedení jednoduchého účetnictví platných k 31.12.2003, anebo od 1.1.2004 účtovat ve zjednodušeném rozsahu podle §13a zákona či v plném rozsahu. Nejpozději však od 1.1.2005 je myslivecké sdružení povinno přejit na účtování ve zjednodušeném nebo plném rozsahu.
Zpracování dat...