vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Co je u MS osvobozeno od daně z příjmů.

Dotaz č.: 63

Otázka:

Existuje nějaká paušální částka (příjem), který je u MS osvobozen od daně z příjmů? (např. do 50.000,- apod.?)

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o daních z příjmů nic takového nestanovuje. Z hlediska mysliveckých sdružení a dalších právnických osob, které nejsou zřízeny (založeny) za účelem podnikání, jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob členské příspěvky podle stanov MS bez ohledu na jejich výši. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...