vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

DPH a platba za přičlenění

Dotaz č.: 82

Otázka:

Otázka DPH v případě fakturace nájemného za pronájem honitby, tj. většinou od LČR je jasná, částka plus DPH. Jak je to však u platby náhrady v případě přičlenění? Tyto peníze odesílá HS a nejsou mu od majitele přičleněného pozemku - plátce DPH fakturovány. Podle mého názoru by částka za přičlenění neměla být navýšena o DPH.

Tazatel:

Odpověď:

Honební pozemky mohou být k honitbě přičleněny buď na základě dohody vlastníka honebních pozemků a držitele honitby, anebo na základě rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti. Pokud jsou honební pozemky přičleněny na základě dohody vlastníka s držitelem honitby (honebním společenstvem), je v dohodě sjednána cena za přičlenění. Je-li tento vlastník honebních pozemků plátcem DPH, pak je povinen cenu za přičlenění zvýšit o DPH v základní sazbě (19%) a vystavit držiteli honitby daňový doklad. Tímto způsobem postupují např. Lesy České republiky s.p. Jestliže honební pozemky byly přičleněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, pak držitel honitby (např. valná hromada honebního společenstva) stanoví paušální cenu za 1 hektar přičleněného honebního pozemku za rok, a tu pak vlastníkům takto přičleněných honebních pozemků vyplácí (poukazuje). V tomto případě se jedná o cenu bez DPH bez ohledu na to, je-li vlastník takto přičleněného honebního pozemku plátcem DPH či plátcem DPH není. Zatížit cenu za přičlenění honebních pozemků tedy může jen vlastník těchto pozemků, plátce DPH, na základě smlouvy (dohody) anebo na základě daňového dokladu vystaveného vlastníkem - plátcem DPH - přičleněného pozemku. Ing. Zdeněk Veselý.
Zpracování dat...