ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Darování ulovené zvěře členovi MS

Dotaz č.: 68

Otázka:

Jakým způsobem se u mysliveckého sdružení zaúčtuje zhodnocení uloveného zvířete, které bylo darováno členovi za odpracované hodiny?

Tazatel:

Odpověď:

Ve vašem dotazu je nesrozumitelné slovní spojení "zhodnocení uloveného zvířete". Zhodnocením by byla úprava zvěřiny např. některou z potravinářských technologií. Máte zřejmě na mysli ocenění ulovené zvěře (zvěřiny), kterou myslivecké sdružení (MS) daruje svému členovi za splnění jeho členských povinností. Vezmeme-li v úvahu striktně ustanovení § 23 odstavce 7 zákona o daních z příjmů, pak je nutno zvěř (zvěřinu) ocenit cenou, za níž by ji MS prodalo např. do výkupu, neboť se v tomto případě jedná o osoby spojené, které jsou povinny sjednávat ceny, jež by byly sjednány mezi nespojenými osobami. Vede-li vaše MS jednoduché účetnictví, pak o ulovené zvěři (zvěřině) účtuje v pomocné knize o ostatních složkách majetku jako o zásobě - ulovená zvěř (zvěřina) se stane zásobou v daném ocenění, která je při darování členovi MS ze zásob MS v témže ocenění vydána s tím, že se jedná o dar. Více k tomuto systému odměňování členů MS naleznete v odpovědi na dotaz č. 28 z roku 2005. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...