vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Do kdy mohou myslivecká sdružení a honební společenstva vést jednoduché účetnictví.

Dotaz č.: 42

Otázka:

Včera mi sdělil předseda mysliveckého sdružení, že byla prodloužena možnost vést jednoduché účetnictví do 31.12. 2007. Prosím, jaký předpis toto upravuje ?

Tazatel:

Odpověď:

Prodloužení lhůty pro vedení jednoduchého účetnictví do 31.12.2006 včetně je zakotveno v § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, který zní: "§ 38a Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2007; do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003. Vaše myslivecké sdružení tedy bude moci vést jednoduché účetnictví do konce letošního roku, tj. do 31.12.2006 - za splnění podmínek zakotvených ve výše uvedeném § 38a. Od 1.1.2007 bude povinno vést účetnictví (tj. bývalé podvojné účetnictví), a to buď v zjednodušeném rozsahu (tabelární deník), anebo v plném rozsahu. Podle informací z Ministerstva financí nepřichází v úvahu, aby termín 1.1.2007 byl prodloužen. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...