vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Dopad rozdělení zisku v honebním společenstvu na daň z příjmů

Dotaz č.: 69

Otázka:

HS vytvořilo HV ve výši cca 50 000 Kč. Rozhodnutím VH bylo určeno rozdělit cca 40 000 Kč mezi členy HS. Má smysl snižovat ZD na nulu, když víme, že tyto finance nepoužijeme na náklady? Musí členové HS tento příjem zdanit, když už bude HV zdaněn?

Tazatel:

Odpověď:

Výsledek hospodaření (označený ve vašem dotazu "HV") není ziskem po zdanění. Honební společenstvo (HS) rohodnutím valné hromady může zisk po zdanění vytvořený za předchozí rok či předešlá léta rozděli mezi své členy podle jejich podílů. Rozdělení zisku mezi své členy nemůže HS snižovat základ daně z příjmů právnických osob - rozdělení disponibilního zisku tedy nemá vliv na základ daně HS. Členové HS jsou povinni své podíly na zisku zdanit daní z příjmů, a to fyzické osoby podle § 10 zákona o daních příjmů, právnické osoby svůj podíl na zisku zahrnou do zdanitelných výnosů. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...