ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Dotaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na výsadbu remízku.

Dotaz č.: 64

Otázka:

Naše MS chce žádat o dotaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na výsadbu remízku. Náklady se pohybují cca ve výši 120 000 Kč včetně prací. Remízek chceme vysazovat sami vlastními silami. Proto budeme mít pouze faktury za nákup stromků a některého materiálu, který nedáme z vlastních zdrojů. V tom případě budou doložitelné náklady např. 60 000 Kč, zbytek dodáme z vlastních zdrojů nebo práce na přípravě plochy, vlastní výsadba, ošetření před okusem. Jak to bude v případě placení daně z příjmů? Jsme povinni náklady, které nebudou podloženy fakturou zdanit? A jak by to bylo v případě, že bychom zažádali o dotaci jako jedno MS a uzavřeli smlouvu o dílo s druhým MS. Ti by nám vystavili fakturu na materiál vč. provedených prací. My bychom měli příjem = výdej. Ale opět druhé MS by mělo příjem, který by muselo zdanit?

Tazatel:

Odpověď:

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou podle ustanovení § 18 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů předmětem daně příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích států a dále příjmy krajů a podpory z Vinařského fondu a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce. Pokud dotace poskytnutá AOPK pochází z některého z uvedených zdrojů, pak náklady, které vynaloží MS při realizaci záměru, na nějž je dotace určena, jsou náklady daňově neuznatelnými, neboť dotace není předmětem daně. Nepochází-li dotace ze zdrojů uvedených v § 18 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, je u MS předmětem daně z příjmů a náklady prokazatelně vynaložené při realizaci záměru, na nějž je dotace určena, jsou náklady daňově uznatelnými. MS nic nebrání v tom, aby si realizaci dotačního titulu objednala u třetí osoby, která bez ohledu na to, jedná-li se o MS nebo podnikatelský subjekt, příjem (výnos) zdaní. Bude-li MS zajišťovat výsadbu vlastními silami, může jako náklady daňově uznatelné uplatnit pouze ty náklady, které prokazatelně vynaloží na nákup potřebného materiálu, dopravu, prostředky na ošetření stromků proti okusu zvěří apod., tj. náklady podložené doklady vystavenými dodavateli. V žádném případě nemůže jako náklad uplatnit jakkoli ohodnocenou tzv. brigádnickou činnost svých členů a dalších osob. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...