vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Hotovost u finančního hospodáře

Dotaz č.: 45

Otázka:

Náš fin. hospodář má u sebe v hotovosti deponovanou částku, přesahující několik desítek tisíc Kč. Upravuje nějaký předpis výši částky v hotovosti?

Tazatel:

Odpověď:

Žádný předpis neupravuje výši pokladní hotovosti, kterou může disponovat myslivecké sdružení. Je nutno především uvážit rizika, ke kterým může dojít, pokud má finanční hospodář ve své úschově vyšší, resp. vysoké peněžní částky. V souvislosti s tímto dotazem doporučuji odpověď na dotaz č. 41, který naleznete v archivu daňové poradny roku 2005. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...