vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Jak správně vést účetnictví.

Dotaz č.: 81

Otázka:

Kolegové, všem nám jde o peníze, ale málo kdo ví, jak správně vést účetnictví. Naštěstí minimálně 99% MS nemusí přejít na podvojné účetnictví, ale jak vlastně rozdělujete příjmy na zdanitelné a nezdanitelné? Téměř všíchni vedete položky: organizace, myslivost, kynologie, střelectví, kultura. Jak zařazujete ples, červencovou noc, sběr železa, práce pro bývalé JZD, spotřebu PHM při rozvozu krmiva členy, když nevlastníte svůj traktor nebo auto, prodej zvěře členům, účastníkům honu nebo cizím, náklady na telefony, když nevlastní MS svůj telefon, nájmy prostor na svou schůzovní činnost, energii, náklady na údržbu vlastních budov a zařízení, dary jiným organizacím v obci (městě), honebnímu společenstvu, obci, náhrady na cestovné. Děkuji za Vaše názory a prosím o připojení dalších variant. Co si budeme namlouvat, ve většině sdružení se řadí pokladníci k těm dříve narozeným a ČMMJ není schopná vypracovat (nebo nechce) pořádný návod, který by pochopila širší myslivecká veřejnost bez pomoci drahých daňových poradců.

Tazatel:

Odpověď:

Pro správné vedení účetnictví a zdanění příjmů mysliveckého sdružení (MS) nelze zpracovat zcela vyčerpávající návod. Některá MS sdružují své členy výhradně za účelem výkonu práva myslivosti bez dalších aktivit, některá MS kromě toho čile podnikají - to je jen jedno z hledisek jejich dělení. Existuje i řada dalších hledisek, kterými se jednotlivá MS ve svých činnostech leckdy až diametrálně mezi sebou liší. Netroufám si odhadnout, kolik MS skutečně vede jednoduché účetnictví v souladu s platnými předpisy. Podle mých zkušeností jich bude nepoměrně méně než těch, jejichž pokladníci či finanční hospodáři vedou jen pokladní knihu, a k tomu maximálně soupis majetku MS. Pokladnu MS by jistě neohrozilo, kdyby MS zakoupilo pro svého člena, který vede jednoduché účetnictví MS, dále uvedené publikace: Jednoduché účetnictví po úpravách k 1.1.2008 (Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková, vydalo Anag, spol. s r.o., 2008, cena 189,- Kč vč. DPH), ÚZ č. 640 - Daně z příjmů 2008 (Sagit, 2008, cena 86,- Kč vč. DPH), případně Cestovní náhrady 2008 ve 137 příkladech, 1. vydání (Karel Janoušek, Anag, spol. s r.o., 2008, cena 199,- Kč vč. DPH). Uvedené publikace lze ve většině případů zakoupit ve specializovaném knihkupectví v téměř každém okresním městě, nebo je lze objednat např. na www.sagit.cz. Na rozdíl od autora dotazu se nedomnívám, že se jedná o "dluh" ČMMJ vůči mysliveckým sdružením, ale okresních mysliveckých spolků, které by mohly uspořádat pro pokladníky/finanční hospodáře kurzy přizpůsobené potřebám MS. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...