vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Jak vysoké může mít MS příjmy, aby je nemuselo zdanit.

Dotaz č.: 58

Otázka:

Do jaké výše může mít myslivecké sdružení příjmy (máme pouze příjem z prodeje zvěřiny), aby se na něj nevztahovala daň z příjmů?

Tazatel:

Odpověď:

Příjmy z prodeje zvěřiny musí mít myslivecké sdružení (MS) nižší než výdaje na tuto činnost, aby tyto příjmy nebyly u MS předmětem daně. Do výdajů na tuto činnost může MS zahrnout veškeré výdaje, které na péči o zvěř v daném roce vynaložilo (výdaje za krmení, medicinální přípravky, sůl, na materiál na krmelce, zásypy a další myslivecká zařízení apod.). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...