ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Jaké položky může honební společenstvo odečíst od základu daně z příjmů

Dotaz č.: 61

Otázka:

Musí honební společenstvo platit daň z příjmu, pokud je jeho jediný příjem pronájem honitby MS ve výši 14.406,-Kč? Pokud ano, jaké jsou odečitatelné položky od základu daně? Může to být např. nákup krmiva pro zvěř?

Tazatel:

Odpověď:

Honební společenstvo není podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o myslivosti založeno za účelem podnikání. Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou u honebního společenstva vždy příjmy z pronájmu a příjmy z reklamy. Na webových stránkách časopisu Myslivost (www.myslivost.cz) je v aktualitách vyvěšen článek "Zdanění příjmů honebního společenstv", který bude uveřejněn v březnovém čísle čaopisu Myslivost. V něm naleznete potřebná ustanovení zákona o daních z příjmů, jež se týkají jak honebních společenstev, tak i mysliveckých sdružení. Pokud vaše honební společnstvo pronajímá společenstevní honitbu jinému uživateli, je povinno podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob každoročně. Pokud s využitím ustanovení § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů sníží svůj základ daně - ve vašem případě až na nulový základ daně - musí v nejbližších následujících třech létech po roce, v němž tak učinilo, "odložené" finanční prostředky vynaložit na výdaje souvisejících s činnostmi honebního společenstva, z nichž příjmy nejsou předmětem daně. Nákup krmiva pro zvěř v období nouze mezi tyto výdaje patří. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...