vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Jaké účetnictví lze vést.

Dotaz č.: 83

Otázka:

Lze vést po 1. 1. 2008 podvojné účetnictví ve "zjednodušeném rozsahu" nebo-li tzv. Americký deník?

Tazatel:

Odpověď:

Od 1. ledna 2004 nedefinuje zákon o účetnictví v § 9 účetní soustavy (podvojné účetnictví a jednoduché účetnictví), nýbrž rozsah vedení účetnictví. Podle § 9 odst. 3 písm. a) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mj. občanská sdružení (tedy myslivecká sdružení) a honební společenstva. Pokud myslivecké sdružení či honební společenstvo vedlo do 31.12.2003 jednoduché účetnictví a v jeho vedení podle § 38a zákona o účetnictví pokračuje i po 1.1.2004, pak tak může činit i v roce 2008 a létech následujících. Pokud se rozhodne vést po 31.12.2003 (podvojné) účetnictví, pak je může vést jak v plném rozsahu, tak ve zjednodušeném rozsahu, záleží jen na jeho rozhodnutí. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...