ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Je-li nájemcem honitby fyzická osoba, musí vést účetnictví a v jaké podobě?

Dotaz č.: 15

Otázka:

1.Je-li nájemcem honitby fyzická osoba, musí vést účetnictví a v jaké podobě? 2.Jak je to v tomto případě s daňovým přiznáním?

Tazatel: ing. Zdeněk Veselý

Odpověď:

. Pokud nájemce honitby - fyzická osoba vykonává právo myslivosti jako podnikatel na základě živnostenského oprávnění k provozování živnosti volné "poskytování služeb v myslivosti", pak v roce 2003 mohl účtovat jak v soustavě jednoduchého účetnictví, tak v soustavě podvojného účetnictví, případně vést pouze evidenci příjmů, pohledávek a majetku, jež mu slouží k podnikání a výdaje uplatňovat procentem z dosažených příjmů. V roce 2004 může pokračovat s tím, že místo jednoduchého účetnictví povede daňovou evidenci a místo podvojného účetnictví povede účetnictví (což je v podstatě totéž); vedl-li evidenci příjmů, pak může pokračovat stejným způsobem. Účetnictví je povinen vést v případě, že jeho obrat za daný kalendářní rok přesáhl 6 mil. Kč. Pokud nájemce - fyzická osoba nevykonává právo myslivosti jako podnikatel, pak povede evidenci zdanitelných příjmů a výdajů na jejich dosažení a dosažené příjmy zdaní jako ostatní příjmy s tím, že může uplatnit výdaje jen do výše příjmů. 2. Vykonává-li nájemce právo myslivosti jako podnikatel, zdaňuje své příjmy podle § 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro dané zdaňovací období (dále "ZDP"), tj. v současné podobě přiznání k dani z příjmů fyzických osob v příloze č. 1. Zároveň je povinen být registrován jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) u příslušné správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a své zdravotní pojišťovny (ZP). Je povinnen podat jak u SSZ tak i ZP předepsaný přehled o svých příjmech a výdajích a uhrazených zálohách na pojistné na důchodové pojištění, příspěvek státní politiky zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Nevykonává-li nájemce právo myslivosti jako podnikatel, zdaňuje své příjmy v rámci ostatních příjmů podle § 10 ZDP, v současné podobě daňového přiznání v příloze č. 2.
Zpracování dat...