vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Je možné dát do nákladů roku 2013 vyplacené nájemné pro nečleny, majitele pozemků za rok 2010,2011,2012?

Dotaz č.: 126

Otázka:

Je možné dát do nákladů roku 2013 vyplacené nájemné pro nečleny, majitele pozemků za rok 2010,2011,2012?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 1. 1. 2013

 

Vyplácení  za nájem pro nečleny Honebního  společenstva (za přičleněné pozemky), je podmíněno uzavřením nájemní  smlouvy  s vlastníkem pozemků.  Nájemné hrazené v roce 2013 za období hospodářských let  2010, 2011, 2012, můžete zúčtovat  do nákladů ale  nebude daňově uznatelné.  Pokud budete  podávat Daňové přiznání za rok 2013, tyto částky budou připočitatelné k základu daně.

 

 

 

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

 

Zpracování dat...