ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Je možno při pořádání myslivecké zábavy prodávat losy?

Dotaz č.: 14

Otázka:

Je možno při pořádání myslivecké zábavy prodávat losy do tomboly a jakým způsobem se eventuelně tento výtěžek z prodeje losů zdaňuje ?

Tazatel: ing. Zdeněk Veselý

Odpověď:

Pořádání mysliveckých plesů a zábav není posláním mysliveckého sdružení (MS) a není tedy v jeho stanovách zakotveno jako jedna z činností. Příjmy z těchto činností je tedy nutno zahrnout do základu daně z příjmů právnických osob MS. Výdaji na dosažení těchto příjmů budou náklady na pořádání dané akce, tj. nájemné za pronájem prostor pro její pořádání, úhrada hudebníkům, poplatek OSA (Ochranný svaz autorský), náklady na pozvánky, vstupenky, na ceny do tomboly a další náklady, které přímo souvisejí s pořádáním dané akce.
Zpracování dat...