vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Je pronájem chaty mysliveckého sdružení podnikáním?

Dotaz č.: 56

Otázka:

MS je vlastníkem chaty v hodnotě cca 3 milony Kč.Vzhledem k tomu, že v širokém okolí se jeví tato chata jako nejvhodnější objekt k oslavám jubilea, svatbam apod. žádají občané pro tyto účely zapůjčení tohoto objektu. MS za zapůjčení chaty, ubrusů, kuchyňského zařízení a pod., případně spotřebu el.rnergie, plynu, vody nevystavuje faktury, ale vystavuje dodácí list (u energii skutečna spotřeba x sazba). Občan, případně organizace úhradí zapůjčení v hotovosti přes daňový doklad. V případě zisku odvádí MS Finančnímu úřadu daň v předepsané výši. Žádné jiné služby MS nevykoná (vaření a pod). Nemůže být MS postiženo za neopravněné podnikání?

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jestliže vaše myslivecké sdružení pouze pronajímá svou chatu a její vybavení zájemcům o krátkodobý pronájem, nejedná se o podnikání, ale nakládání s majetkem mysliveckého sdružení. Je-li myslivecké sdružení registrováno plátcem daně z přidané hodnoty, jedná se u krátkodobého pronájmu o zdanitelné plnění v základní sazbě daně (19%). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...