ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:50 a zapadá v 16:31
vychází v 16:44 a zapadá v 8:38
 

Jsem honebním starostou, doposud jsem daňové přiznání za posledních 10 let nedělal

Dotaz č.: 10

Otázka:

Jsem honebním starostou, doposud jsem daňové přiznání za posledních 10 let nedělal. Změnilo se něco? Musím do konce března udělat daňové přiznání?

Tazatel:

Odpověď:

Podle ustanovení § 38m odst. 7 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 31.12.2003 (dále jen "ZDP"), poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání [a tímto poplatníkem je honební společenstvo podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů], nemá-li příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (např. úroky z běžného účtu - § 19 ZDP) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle § 36 odst. 2 ZDP kromě úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6 písm. a) ZDP (např. úroky z termínovaných vkladů), u kterých provedením srážky daně bankou není daňová povinnost honebního společenstva splněna, nemá honební společenstvo povinnost podat za dané zdaňovací období přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podat daňové přiznání je však honební společenstvo povinno vždy, má-li příjmy z pronájmu a příjmy z reklamy. Pokud vaše honební společenstvo v roce 2003 společenstevní honitbu pronajímalo, je povinno podat daňové přiznání, jestliže: - účtovalo v soustavě jednoduchého účetnictví a nájemné či jeho část nájemce v roce 2003 honebnímu společenstvu uhradil; - účtovalo v soustavě podvojného účetnictví - a to bez ohledu na to, zda nájemce celé nájemné za rok 2003 uhradí až v roce 2004. Užívá-li vaše honební společenstvo společenstevní honitbu samo, je povinno podat daňové přiznání za rok 2003 v případě, kdy příjmy z činností, které jsou jeho posláním podle stanov, převyšují příjmy z těchto činností, přičemž se každá z jednotlivých činností posuzuje samostatně. totéž platí i v případě, že honební společenstvo mělo příjmy z pronájmu nebo reklamy a má uloženy své peněžní prostředky na termínovaném účtu.
Zpracování dat...