ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Jsou u HS vedoucím jednoduché účetnictví výdajem nevyplacené náhrady za přičlenění pozemků.

Dotaz č.: 66

Otázka:

HS vede daňovou evidenci. Mohu uvést do daňových výdajů částku za nájem přičleněných pozemků jejich vlastníkům, když jim nebyla vyplacena, a následně ji pak vyplatit. Nebo vyplatit třetí osobě celkovou částku za nájem všech přičleněných honebních pozemků, když tato osoba zajistí vyplacení jejich vlastníkům.

Tazatel:

Odpověď:

Honební společenstvo (HS) nemůže vést daňovou evidenci. HS může do konce roku 2007 (zatím) účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví podle předpisů platných do 31.12.2003, pokud v této účetní soustavě účtovalo k datu 31.12.2004. Vede-li tedy HS jednoduché účetnictví, pak může v peněžním deníku účtovat pouze o výdajích, které skutečně vynaložilo. Výdaje daňově uznatelné, které HS do 31.12. daného kalendářního roku neuhradilo, nemohou být výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů HS za daný kalendářní rok. Pokud by HS vyplatilo náhrady za přičlenění honebních pozemků osobě, která je vlastníky těchto pozemků zmocněna převzít od HS úhrady za přičlenění, pak se jedná o výdaj daňově uznatelný v období, kdy zmocněná osoba fyzicky náhrady pro vlastníky od HS převzala. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...