vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Kdy musí MS podat daňové přiznání.

Dotaz č.: 91

Otázka:

Musíme podávat daňové přiznání, pokud je příjem sdružení 6000,- Kč?

Tazatel:

Odpověď:

Podle ustanovení § 38m odstavce 7 písmene a) zákona o daních z příjmů nemá povinnost podat daňové přiznání poplatník, který není založen (zřízen) za účelem podnikání (mj. myslivecká sdružení a honební společenstva), pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (členské příspěvky) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů - např. dividendový příjem), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 zákona o daních z příjmů. Uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 musí každé myslivecké sdružení (honební společenstvo), které prostředky nebo jejich část, o něž snížilo základ daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, během následujících tří zdaňovacích období nepoužilo ke krytí výdajů (nákladů) na činnosti, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Má-li myslivecké sdružení (honební společenstvo) příjmy (výnosy), které jsou předmětem daně, byť by se jednalo o příjem ve výši 1 Kč, je povinno podat daňové přiznání.
Zpracování dat...