vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Kdy podávat přiznání k dani z příjmů.

Dotaz č.: 95

Otázka:

Naše M.S. má každý rok rozdíl příjmu a výdajů v plusových hodnotách asi 50 000,-Kč plus. Jak a zdali jsme povini podávat daňové přiznaní a platit daň z příjmů.

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení není povinno podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§19 zákona o daních z příjmů) a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§36 odst. 2 zákona o daních z příjmů), a nebo nemá povinnost uplatnit postup podle §23 odst. 3 písm. a) bodu 9 zákona o daních z příjmů. Postupem podle §23 odst. 3 písm. a) bodu 9 zákona o daních z příjmů se rozumí případ, kdy podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů MS odloží část nebo celý základ daně a během bezprostředně následujících tří roků tyto prostředky nepoužije ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Ustanovení § 18 odst. 3 a následujících definují, které příjmy nejsou předmětem daně. Blíže k této problematice rovněž např. odpověď na dotaz č. 35 z roku 2005. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...