vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Líhnutí a prodej kačen

Dotaz č.: 120

Otázka:

Máme chovné hejno kačen, po vylíhnutí kačeny prodáváme. Je to činnost vyplívající z povo-lání? Nebo jsou to příjmy podléhající daňovému přiznání? Výdaje máme za el. Energii, kr-mivo, pojistné a provozní náklady, PHM, poštovné, popelnice, psi. Když budu dávat daňové přiznání, můžu tam uvést všechny výdaje? Elektrika a krmivo není všechno použito na chov kačen to musím také rozdělovat? Jsem začátečník, tak se v tom první rok plácám. Moc děkuji za odpověď.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 31. 12. 2012

 

Pokud se jedná o myslivecké  sdružení které není založeno za účelem podnikání, ale provádí činnost která je pro ně posláním podle stanov, může uplatnit   všechny výdaje které  s touto činností mělo. Dále předpokládám, že kačenky prodáváte zase mysliveckým sdružením.

Pokud ale Vaše činnost líhnutí kačen je na základě živnostenského listu, je to považováno za hospodářskou činnost. Proto musíte rozdělit náklady na hlavní činnost  pro kterou je myslivecké sdružení založeno (Hlavním posláním) a na hospodářskou činnost (líhnutí a prodej kačen). Společné náklady pak  musíte rozdělovat podle klíče, který si popíšete ve vnitřní směrnici.       

 
Například vzorové stanovy  ČMMJ    § 2  Poslání – uvádí

Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.

ČMMJ plní své poslání tím, podporuje chov a ochranu zvěře včetně zvlášť chráněných živočichů, zazvěřování honiteb, výrobu, nákup a prodej krmiv a léčiv vhodných pro zvěř,

-       provozuje voliérové chovy zvěře, odchyt, nákup a prodej zvěře,

-       prosazuje a zpřístupňuje myslivost a ochranu přírody v souladu se svým posláním,

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

 

Zpracování dat...