vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Má být o brigádnických hodinách účtováno v peněžním deníku?

Dotaz č.: 89

Otázka:

V našem MS vedeme daňovou evidenci. Od nepaměti a i podle stanov rozdělujeme zvěřinu mezi naše členy podle počtu odpracovaných brigádnických hodin. Tuto zvěřinu ani brigádnické hodiny neohodnocujeme penězi (pokud si člen chce hodiny zakoupit, platí za jednu 150 Kč-tyto uvádím v pěněžním deníku). Tudíž brigádnícké hodiny ani rozdělenou zvěřinu neuvádím v pěněžním deníku. Jeden náš člen nám říká, že jednáme protizákoně, protože podle něj, by každá brigádnická hodina měla být ohodnocena a v deníku vedena jako příjem. Proti tomu by měla být rozdělená zvěřina a rozdíl by se měl vyrovnat. Mě se to zdá nereálné, protože při průměru 70 hod/rok a 33 členech bych musel na konci roku každému členu vyplatit cca 6 500 Kč tj. 214 500 Kč (každý člen obdrží zvěřinu v hodnotě cca Kč 4 000). Což pro neziskovou organizaci není reálné. Prosím Vás tudíž o radu, zda takové nařízení v nějakém zákoně skutečně existuje, že jsme povinní oceňovat brigádnické hodiny a zvěřinu a ty uvádět v peněžním deníku jako příjem (jedná se pouze o zvěřinu pro přímou spotřebu sdružení). Prodávaná zvěřina je samozřejme řádně vedena v pěněžním deníku.

Tazatel:

Odpověď:

Předpokládám, že nevedete daňovou evidenci, ale jednoduché účetnictví. Bez ohledu na soustavu, v níž vaše myslivecké sdružení (MS) účtuje, nelze brigádnické hodiny členů MS, byť jakkoli ohodnocené, uvádět jako příjem MS v peněžním deníku. Vždyť se jedná o povinnost členů zakotvenou ve stanovách, resp. v provozním řádu sdružení, kterou se zavázali konat dobrovolně jako jednu z činností souvisejících s jejich členstvím v MS. Příjmem MS by byl výnos z prodeje věci či služby, kterou členové MS brigádnicky vytvořili. Pokud má MS ve stanovách či provozním řádu zakotveno, že člen, který nesplní povinné penzum brigádnických hodin, uhradí za každou neodpracovanou hodinu určitou částku, pak se jedná z hlediska účetního o sankci - pokutu, o níž je samozřejmě nutno účtovat. Zvěřinu budete muset oceňovat v případě, že ji budete skladovat - pak je nutno ji evidovat jako zásobu v pomocné knize zásob anebo na skladních kartách. Vzhledem k tomu, že podle zákona o myslivosti je ulovená zvěř majetkem uživatele honitby - zřejmě vašeho MS - stává se příjmem jen v případě, že je určena k prodeji, a to bez ohledu na to, je-li prodána členům MS či jiné osobě. Pokud člen MS obdrží zvěř (zvěřinu) bezúplatně, jedná se z hlediska člena MS o dar, který by musel zdanit daní darovací za předpokladu, že by během dvou kalendářních roků obdržel od MS zvěř (zvěřinu) v ceně přesahující 20 tisíc. Kč. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...