vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Mohou myslivecká sdružení pokračovat ve vedení jednoduchého účetnictví?

Dotaz č.: 75

Otázka:

Podle informace od poslance Sněmovny PČR Ing. Krilla je součástí balíčku reforem i generální změna u vedení účetnictví u neziskových oraganizací, kdy se na vedení druhu účetnictví má již vztahovat jen výška obratu a ne rozdělení podnikatel nebo neziskovka.Je to relevantní informace? Nemohu ji nikde nalézt.

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v článku LXXVIII a LXXIX obsahuje změnu zákona o účetnictví, ta se však týká výhradně podnikatelů fyzických osob. Zákon o účetnictví v § 1 odstavci 2 písmenu a) stanovuje všem právnickým osobám povinnost vést (podvojné) účetnictví. Výjimka umožňující některým právnickým osobám, které nebyly založeny (zřízeny) za účelem podnikání, vést jednoduché účetnictví, obsažená v § 38a zákona o účetnictví, je účinná do 1.1.2008. Pokud do konce letošního roku nedojde ke změně § 38a zákona o účetnictví, tj. nebude prodložena možnost i v roce 2008 vést jednoduché účetnictví, jsou povinna myslivecká sdružení a honební společenstva vést od 1.1.2008 (podvojné) účetnictví. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...