ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Musí být myslivecké sdružení registrované, tj. musí mít IČO.

Dotaz č.: 12

Otázka:

Musí být myslivecké sdružení registrované, tj. musí mít IČO.

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení je občanským sdružením - právnickou osobou - založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklo dnem registrace jeho stanov Ministerstvem vnitra. K tomuto datu mělo myslivecké sdružení požádat místně příslušné územní pracoviště Českého statistického úřadu (sídlí ve vašem krajském městě) o přidělení identifikačního čísla (IČ) a tím být i zaneseno do registru ekonomických subjektů. Pokud tak myslivecké sdružení neučinilo, mělo by požádat o přidělení IČ. Teprve po přidělení IČ se myslivecké sdružení, dosáhlo-li za dané zdaňovací období zdanitelných příjmů, registruje u svého místně příslušného finančního úřadu jako poplatník daně z příjmů právnických osob a bude mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...