vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Musí mít HS založen bankovní účet

Dotaz č.: 79

Otázka:

MS má pronajatou honitbu od HS, ale HS nemá bankovní účet. Je možné aby HS fungovalo bez bankovního účtu?

Tazatel:

Odpověď:

Ani myslivecké sdružení ani honební společenstvo nemusí mít bankovní účet. Platby lze provádět v hotovosti s výjimkou plateb, které u daných subjektů přesahují v daném dni částku odpovídající v korunách českých 15 000 EUR podle kursu ČNB platného v den platby. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...