vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Musí myslivecké sdružení vést účetnictví

Dotaz č.: 70

Otázka:

MS jakožto občanské sdružení je povinné vést účetnictví? Jednoduché nebo podvojné? Je povinné mít účet u banky? Musí odevzdávat daňové přiznání? Pro dosažení dotací je nutnost výše uvedené body zavést?

Tazatel:

Odpověď:

Každá právnická osoba - a tou je i myslivecké sdružení (MS) - je povinna vést účetnictví od data svého vzniku až do data svého zániku. Myslivecká sdružení jako občanská sdružení, která vznikla před 31.12.2004 a do tohoto data účtovala v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou v soustavě jednoduchého účetnictví účtovat až do 31.12.2007. MS není povinno mít účet u banky. Pokud však MS obdrží dotaci, lze předpokládat, že poskytovatel dotace bude požadovat, aby MS bankovní účet založilo, protože bude chtít dotaci poslat na bankovní účet. MS by v každém případu mělo být registrováno na svém místně příslušném finančním úřadu jako poplatník daně z příjmů právnických osob, a v případě, že dosáhne příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, je povinno podat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Uvedené povinnosti musí MS plnit bez ohledu na to, žádá-li o poskytnutí dotací. Kdy je povinno MS podávat daňové přiznání se dozvíte v řadě odpovědí na dotazy v daňové poradně na webových stránkách Myslivosti. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...