ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Může se myslivecké sdružení zaregistrovat jako plátce DPH?

Dotaz č.: 11

Otázka:

Může se myslivecké sdružení zaregistrovat jako plátce DPH?

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení (MS) může podat žádost o registraci plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) u místně příslušného finančního úřadu. Plátcem se pak MS stane od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci. Vzhledem k tomu, že MS je subjektem, který není založen za účelem podnikání, musí tento krok velmi pečlivě uvážit, neboť v převážné míře nebude moci uplatnit nárok na odpočet daně za přijatá zdanitelná plnění (daně na vstupu). Vyplývá to zejména z ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož jsou od daně osvobozena zdanitelná plnění prováděná subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, v rámci hlavní činnosti (tj. činnosti, kterou má MS zakotvenu ve svých stanovách). Je poměrně dost pravděpodobné, že MS nebude moci vůbec uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, neboť koeficient, kterým bude povinno kvůli převažujícímu podílu uskutečněných plnění od daně osvobozených daň na vstupu krátit, bude nižší než 0,05.
Zpracování dat...