ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:50 a zapadá v 21:10
vychází v 11:56 a zapadá v 1:11
 
Daňová poradna

Náhrada jízdného při pracovní cestě funkcionářů MS.

Dotaz č.: 59

Otázka:

Jelikož jsou někteří naši členové v rámci jim svěřených funkcí nuceni pravidelně dojíždět na úřady a jiné instituce, zajímalo by mě, jak postupovat v případě proplácení jejich cest automobilem. Zda si mají vest knihu jízd či něco obdobného, aby jim MS mohlo jejich náklady hradit, a jakým způsobem pak tyto výdaje uvadět v účetnictví MS?

Tazatel:

Odpověď:

Členové statutárních a jiných orgánů právnických osob, tj. skupinových orgánů, jsou podle § 6 odstavce 2 zákona o daních z příjmů považováni za zaměstnance. Náhrady jízdních výdajů zaměstnanců při pracovních cestách osobním automobilem, který není v majetku zaměstnavatele - v tomto případě mysliveckého sdružení (MS), jsou od 1. ledna 2007 zakotveny v sedmé části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP). Podle ZP lze náhradu poskytnout dvěma způsoby - buď ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek (autobus, vlak), což již léta preferuje většina občanských sdružení, anebo za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Základní náhrada za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel v současné době 3,80 Kč. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí MS násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty na 1 km jízdy. Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočítá z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Cenu za 1 litr pohonné hmoty určuje od 1.1.2007 vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 577/2006 Sb. Pro benzin 91 O Normal je stanovena na 27,90 Kč, pro benzin 95 O Super na 28,10 Kč a pro 1 litr motorové nafty 28,10 Kč. O výdajích na pracovní cesty účtuje MS - vede-li jednoduché účetnictví - do provozní režie, vede-li MS (podvojné) účetnictví na účtu 512 - Cestovné. Ekonomické oddělení ČMMJ připravuje v současné době směrnici "Cestovní náhrady 2007", která bude zřejmě časem k dispozici na webových stránkách ČMMJ Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...