vychází v 5:34 a zapadá v 20:38
vychází v 1:14 a zapadá v 18:09
 

Od pozemkového fondu máme v nájmu pozemem o celkové výměře necelého jednoho ha.Podléhá tento pronajatý pozemek dani z nemovitosti a musí tuto daň z něho platit MS. ?

Dotaz č.: 105

Otázka:

Na základě naší žádosti jsme úspěšně obdrželi dotaci na vybudování umělé nory a na založení políčka pro pro zvěř.Celková obržená dotace činí 4 500.-Kč.Podléhá tato poskatnutá dotace dani z příjmů. A ještě jeden dotaz : Od pozemkového fondu máme v nájmu pozemem o celkové výměře necelého jednoho ha.Podléhá tento pronajatý pozemek dani z nemovitosti a musí tuto daň z něho platit MS. ?

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení je „občanské sdružení“ a z daňového pohledu poplatník, který není zřízen za účelem podnikání. Předmětem daně jsou tedy všechny příjmy, které vykážete z činností nevyplývajících z poslání mysliveckého sdružení.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, od koho jste obdrželi dotaci ve výši 4 500,- Kč, ale byla-li poskytnuta ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje či obce nebo z rozpočtu Evropské unie, pak
předmětem daně není v souladu s § 18, odst. 4) písm. b) Zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.
Ve věci placení daně z pronajatého pozemku od Pozemkového fondu České republiky v souvislosti se Zákonem 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů  sděluji následující. V souladu s § 3 odst.2) písm. b) ZoDN je Vaše MS Jeřáb Králíky, o.s. poplatníkem daně z pronajatých pozemků. V souladu s § 4 odst. 1) písm. d) ZoDN jsou pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky od daně osvobozeny. V souladu s § 4 odst 3) ZoDN jsou od daně z nemovitostí osvobozeny ty pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky, jsou-li pronajaty příspěvkové organizaci za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Pokud splňujete tuto podmínku, pak je Vaše MS Jeřáb Králíky, o.s. od placení daně z nemovitosti z předmětného pozemku osvobozeno.
Ing. Lenka Zumrová
Zpracování dat...