vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Osvobození od daně z nemovitostí - myslivecká sdružení.

Dotaz č.: 119

Otázka:

Mám dotaz. V zákoně jsem se dočetla že myslivecká sdružení jsou osvobozeny od daně z nemovitosti. Platí to jen za daň z nemovitosti za chatu nebo i za pozemek? V roce 2010 jsme získali jako sdružení pozemky, tudíž předchozí pokladník podal daň z nemovitosti. Dále je psané, že aby jsme neplatily daň z nemovitosti musela bych podat daňové přiznání. Tak ne- Vím, co mám dělat. Děkuji za radu.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:

Váže na legislativu k 31. 12. 2012

 

ZÁKONA 338/1992  Sb. o dani z  nemovitostí, v platném znění,  upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří:  

a)  daň z pozemků,

b)  daň ze staveb.

§4  Osvobození od daně (1) písmeno f)  od daně z pozemků jsou osvobozeny  -  pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů [9] a obecně prospěšných společností,

§9  Osvobození od daně  (1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny  f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů [9 ] a obecně prospěšných společností,

[9 ] Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990  Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.

Myslivecká sdružení jsou osvobozena od daně z nemovitosti, platí to pro stavbu  i pro pozemek.

 

§ 13a Daňové přiznání  -  (1) Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Dojde- li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

V roce 2010 jste získali jako sdružení pozemky, tudíž byla povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna  2011.

Pokud nenastala žádná změna, o proti   předchozího zdaňovacího období,  nemusíte již podávat žádné přiznání. 

 

Vypracoval: ing. Vladimír Zelina

Zpracování dat...