vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Penále za pozdní placení nájmu

Dotaz č.: 133

Otázka:

Myslivecké sdružení každoročně váhá s placením nájmu honebnímu společenství. Jak velké penále mohu jako hon. Starosta s výborem HS mohu požadovat po mysl. Sdruženi

Tazatel:

Odpověď:

Dotaz je určen spíše pro právníka. Doporučuji požádat o radu právníka. Úroky z prodlení nebo penále můžete uplatnit pokud jsou uvedeny v nájemní smlouvě. Pozdní úhradu nájemného honebnímu společenstvu lze považovat za porušení smluvních podmínek a je to důvod k výpovědi nájemní smlouvy. Smluvní pokutu či penále řeší zákon 89/2012 Sb., částka 33 ze dne 22.3.2012, Oddíl 3. Utvrzení dluhu § 2048 až § 2054. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Neřeší ale jeho výši. Jedná se vždy o smluvní pokutu či úroky z prodlení. Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
Zpracování dat...