vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Počítačový program pro vedení zjednodušeného (podvojného) účetnictví

Dotaz č.: 48

Otázka:

Od 1.1.2007 budou MS muset vést tzv. zjednodušené podvojné účetnictví; existuje nějaký počítačový program případně příručka pro tento druh účetnictví jak a kde je lze získat?

Tazatel:

Odpověď:

Část šedesátá zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, obsahuje změnu § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V uvedeném § 38a se slova "od 1. ledna 2007" nahrazují slovy "od 1. ledna 2008". Znamená to, že myslivecká sdružení a honební společenstva, která dosud vedou jednoduché účetnictví, mohou v jeho vedení pokračovat až do 31.12.2007, a nemusejí od 1. ledna 2007 přejít na vedení účetnictví v podvojné soustavě. Počítačový program pro zpracování účetnictví v zjednodušeném rozsahu - podle mých informací - dosud nikdo nevypracoval. Softwareové firmy, které jsem oslovil, se jeho tvorbou nemíní zabývat, je to pro ně údajně okrajová záležitost a při malém počtu aplikací, které lze předpokládat, by podle jejich vyjádření byla cena za uživatelskou licenci příliš vysoká. ČMMJ nechalo v roce 2004 zpracovat příručku, která na příkladu fiktivního mysliveckého sdružení porovnává účtování v soustavě jednoduchého účetnictví s účtováním v zjednodušeném rozsahu formou tabelárního deníku. Příručku lze objednat u obchodní společnosti založené ČMMJ - "Služby myslivosti s.r.o." v Praze 1, Jungmannově ulici 25. Pokud ovládáte Microsoft Excel, pak lze účtovat ve zjednodušeném rozsahu v tomto produktu. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...