vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Poskytnutí daru mysliveckému sdružení

Dotaz č.: 97

Otázka:

Jak je to s poskytnutím daru právnickou osobou mysliveckému sdružení (MS) v roce 2009 na hlavní činnost MS (např. na péči o zvěř). Jak daní tento dar právnická osoba a jak MS?

Tazatel:

Odpověď:

Právnická (fyzická) osoba může mysliveckému sdružení poskytnout dar v jakékoli výši a formě. Pokud v darovací smlouvě uvede, že dar poskytuje na ochranu zvířat a jejich zdraví, a dar bude mít hodnotu alespoň 2 000 Kč, právnická osoba tento dar, resp. jeho část odečte podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od svého základu daně v daném zdaňovacím období, kdy dar poskytla. Dar, který poskytne právnická osoba MS na jiný účel, dar neovlivní její základ daně, je pro ni nákladem daňově neuznatelným. Pokud je dar peněžitý a nepřesáhne 20 000 Kč, pak je u MS osvobozen od daně darovací. Je-li darem movitá věc (např. medicinální přípravky pro zvěř), je u MS od daně darovací osvobozen, nepřesáhne-li jeho hodnota (cena) 3 000 Kč. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...