vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Poskytování zvěřiny členům mysliveckého sdružení (MS).

Dotaz č.: 86

Otázka:

MS poskytuje svým členům zvěřinu. Jakým způsobem má vést tuto zvěřinu v peněžním deníku? Naše MS tuto zvěřinu v deníku vůbec nevedlo, neboť se nejednalo o peněžní příjem MS, ale o naturální příjem každého jednotlivého člena ve výši cca 1 ks zajíc a 1 ks bažant na člena a rok. Stává se tato zvěřina základem daně pro MS? Je vůbec nutno uvádět tuto položku do peněžního deníku a jakou formou? Znovu uvádíme, že MS z této zvěřiny nemělo žádný finanční příjem.

Tazatel:

Odpověď:

Podle formulace dotazu předpokládám, že myslivecké sdružení (MS) je uživatelem honitby. Veškerá ulovená zvěř je majetkem uživatele honitby a záleží pouze na něm, jakým způsobem se zvěří naloží. MS je v tom omezeno pouze příslušnými právními předpisy, tj. zejména zákonem o myslivosti a jeho prováděcími vyhláškami, veterinárními předpisy a směrnicemi veterinární správy. Pokud je ulovená zvěř po honu rozdělována mezi jednotlivé členy MS, nevede MS tuto ulovenou zvěř ve svém účetnictví, ulovená zvěř nemá při tomto způsobu rozdělování vliv na základ daně z příjmů právnických osob MS. Člen MS, který zvěř (zvěřinu) obdrží, má z daňového hlediska majetkový prospěch, jenž by byl povinen zdanit v případě, kdyby ve dvou po sobě následujících kalendářních rocích přesáhl částku 20 000,- Kč. Cena 2 ks zajíce polního a 2 ks bažanta obecného, jež během dvou roků člen MS obdrží, tuto částku nepřesáhne, člen MS tento majetkový prospěch nezdaní. V případě, že MS část ulovené zvěře uchovává v mrazících boxech, aby se např. stala součástí tomboly na mysliveckém plese, pak MS musí o takto uchované zvěři účtovat v pomocné knize zásob (nikoli tedy v peněžním deníku) v ocenění podle výkupních cen, za něž by ulovená zvěř byla vykoupena příslušnou autorizovanou firmou. Po skončení plesu by zvěř MS odepsalo ze zásob, příjem z tomboly je předmětem daní z příjmů právnických osob MS. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...