vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Prodej zvěřiny na myslivecké zábavě.

Dotaz č.: 85

Otázka:

Za jakých podmínek může MS prodávat zvěřinu na myslivecké zábavě. Zvěřina je z vlastních zdrojů.

Tazatel:

Odpověď:

Podle § 2 písmene h) zákona o myslivosti (449/2001 Sb.) je právem myslivosti mj. právo přivlastňovat si ulovenou zvěř. Ulovená zvěř je tedy vlastnictvím uživatele honitby a je pouze na vůli uživatele honitby, jak s ulovenou zvěří naloží. Použije-li lovec ulovenou zvěř pouze pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být vyšetřena proškolenou osobou ani veterinárním lékařem (s výjimkou přítomnosti svalovce u zvěře vnímavé na trichenelózu, a případně dalších chorob, které určí příslušná veterinární správa). Podle ustanovení § 27b zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění účinném od 1.7. 2008, může uživatel honitby v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří mj. prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti za předpokladu, že zvěř vyšetří proškolená osoba nebo veterinární lékař. Bude-li se jednat o prodej porcí zvěřiny, pak je nutno dodržet další příslušná ustanovení zákona o veterinární péči. Z hlediska daňového a účetního je prodej zvěřiny mysliveckým sdružením jeho příjmem. Jestliže výdaje na péči o zvěř včetně výdajů na vybudování mysliveckých zařízení v daném kalendářním roce převýší příjmy z prodeje ulovené zvěře (zvěřiny) včetně příjmů z poplatkových odstřelů, pak tyto příjmy nebudou předmětem daně z příjmů právnických osob. V opačném případě, tj. kdy výdaje budou nižší či rovny příjmům, myslivecké sdružení uvedené příjmy zdaní. Vzhledem k tomu, že se při prodeji zvěřiny na myslivecké zábavě jedná o jednorázovou akci, která není soustavnou činností mysliveckého sdružení, nejedná se o podnikání (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...