ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:50 a zapadá v 16:31
vychází v 16:44 a zapadá v 8:38
 

Původně dotaz č. 649 daňové přiznání a zdanitelná činnost

Dotaz č.: 8

Otázka:

Naše MS má během kalendářního roku několik druhů příjmů (např. pořádání střeleckých a kynologických soutěží, myslivecké plesy a zábavy apod.) a vydání (např. koupě pozemků v okolí myslivecké chaty apod.). Jaké jsme povinni vést účetnictví a musíme podávat daňové přiznání FÚ za zisky z uvedených aktivit?

Tazatel:

Odpověď:

Jaké účetnictví jste mohli vést v roce 2003 a jak pokračovat v roce 2004 a následujících se dozvíte z odpovědí na dotazy na stránkách www.myslivost.cz v rubrice "Daňová poradna". Kdy je MS povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se dozvíte v téže rubrice. Náklad na nákup pozemku není nikdy nákladem daňově uznatelným, neboť se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, byť by kupní cena byla pouhou 1,- Kč. U činností, jež ve svém dotazu uvádíte, je nutno rozlišovat, které z nich jsou zakotveny ve stanovách vašeho MS (jsou tedy jeho posláním) a které ve stanovách MS zakotveny nejsou. Zřejmě nebude posláním MS pořádat plesy a zábavy, kromě toho u těchto akcí příjmy z akce převyšují náklady vynaložené na pořádání akce. Pro činnosti, které jsou zakotveny ve stanovách platí, že příjmy z dané jednotlivé činnosti jsou předmětem daně z příjmů, jsou-li vyšší než náklady na ně vynaložené.
Zpracování dat...