ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41
vychází v 0:08 a zapadá v 10:39
 

Registrace MS s ohledem na placení daní

Dotaz č.: 19

Otázka:

Finační úřad našemu mysliveckému sdružení zaslal formulář pro registraci k daním pro právnické osoby, i když jsme v každém roce podávali daňové přiznání z příjmu právnických osob. Jde o nějakou novinu nebo toto bylo zasíláno všem - platí se daň z nemovitostí, např.ze stodoly nebo myslivecké chaty.

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecké sdružení jako subjekt, který není založen ani nevznikl za účelem podnikání, je povinno podle § 33 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podat do 30 dnů poté, kdy začalo pobírat příjmy podrobené dani, u místně příslušného finančního úřadu přihlášku k registraci. Vaše MS tak zřejmě neučinilo, a proto mu finanční úřad zaslal tiskopis přihlášky k registraci. Pokud vaše MS svou registrační povinnost již dřive splnilo, vzdal mu finanční úřad osvědčení o registraci, na němž jsou uvedeny všechny daně, ke kterým jste se registrovali. Nemáte-li toto osvědčení, jste povinni uposlechnout výzvy finančního úřadu a na tiskopisu, jenž jste od něj obdrželi, přihlášku k registraci podat.
Zpracování dat...